Wykład otwarty - "Culture and Violence: The Origin Revisited" (Kultura i przemoc: powrót do początku)

Wydział Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty pt. Culture and Violence: The Origin Revisited (Kultura i przemoc: powrót do początku), który wygłosi prof. Roman Katsman z Uniwersytetu Bar-Ilan w Ramat Ganie w Izraelu. Wykład odbędzie się w formie hybrydowej 17 września o godzinie 11:00. Osoby zainteresowane udziałem w wykładzie proszę o wcześniejszy kontakt pod adresem skarolak@amu.edu.pl.

foto - grafika artykułu
Prof. Roman Katsman

Prof. Roman Katsman urodził się w ZSRR, a od 1990 roku mieszka w Izraelu. W 2000 roku dołączył do Wydziału Literatury Narodu Żydowskiego na Uniwersytecie Bar-Ilan. Profesor jest autorem sześciu książek i licznych artykułów o literaturze hebrajskiej i rosyjskiej oraz literaturze i myśli żydowsko-rosyjskiej i rosyjsko-izraelskiej.

Pracował nad teoretycznymi problemami mitopoetyki, chaosu, komunikacji niewerbalnej, szczerości, historii alternatywnej i humoru. Jego najnowsza książka, Nostalgia for a Foreign Land (Academic Studies Press, 2016), analizuje rosyjskojęzyczną literaturę w Izraelu.

sieci społecznościowe