Wykład otwarty:"Dialekty ukraińskie: historia- kultura- tożsamość"

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty pt. "Dialekty ukraińskie: historia- kultura- tożsamość", który wygłosi dr Tetiana Jastremska. Wykład odbędzie się 10 czerwca 2024 r. o godz. 17:00 w Salonie Mickiewicza Collegium Maius, ul. Fredry 10, Poznań. Wykład odbędzie się w języku ukraińskim z tłumaczeniem na j. polski.

plakat informujący o wydarzeniu - grafika artykułu
Dr Tetiana Jastremska

Tetiana Jastremska - doktor nauk filologicznych, zastępca dyrektora ds. pracy naukowej Instytutu Ukrainistyki im. I. Krypyakevycha Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. W 1997 roku ukończyła studia na Wydziale Filologicznym Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Od tego czasu pracuje w Instytucie Ukrainistyki im I. Krypyakevycha Narodowej Akademii Nauk Ukrainy jako doktorantka (1997-2001), młodszy pracownik naukowo-badawczy (2001-2003), pracownik naukowo-dydaktyczny (2003-2009), starszy pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Języka Ukraińskiego (2009-2018), zastępca dyrektora ds. pracy naukowej (od 2018 r.).

W 2002 roku w Instytucie Języka Ukraińskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy obroniła pracę doktorską pt. Organizacja strukturalno-semantyczna i geograficzne zróżnicowanie słownictwa pasterskiego dialektu huculskiego, a w 2021 roku obroniła rozprawę habilitacyjną pt. Modelowanie leksykalno-semantyczne ukraińskiej przestrzeni dialektalnej   (konsultant naukowy - profesor, doktor nauk filologicznych Pavlo Hrycenko). Współtwórczyni i redaktor naczelna serii monografii zbiorowych Studia dialektologiczne (Lwów - Warszawa), przewodnicząca redakcji serii wydawniczej Skrzynia dialektologiczna (Lwów). Od 2000 roku - członek komitetu organizacyjnego Międzynarodowego Seminarium Naukowego Aktualne problemy dialektologii, w 2019 roku przewodniczyła komitetowi organizacyjnemu konferencji. Badaczka zagadnień leksykografii gwarowej i tekstologii, semantyki i słowotwórstwa. Autorka monografii Tradycyjne pasterstwo huculskie (Lwów, 2008), Modelowanie ukraińskiej przestrzeni dialektalnej: koncepcje GÓRA/DÓŁ (Lwów, 2021) i ponad 110 publikacji naukowych, współautorka prac leksykograficznych: Leksykon lwowski: na poważnie i żartem (wyd. 4, Lwów, 2009-2019), Światy huculskie. Leksykon (Lwów, 2015), Słowa z Bolechowa (Lwów, 2017). Uczestniczka wypraw dialektologicznych na Huculszczyznę, Naddniestrze, Bojkowszczyznę.