Wykład otwarty - "Milcząca wiosna". Systemy ekologiczne i aktywizm w sztuce (rzeźbiarskiej) od lat 60

Wydział Edukacji Artystycznej I Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznygo im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład on-line, który poprowadzi prof. Ursula Ströbele pt. "Milcząca wiosna". Systemy ekologiczne i aktywizm w sztuce (rzeźbiarskiej) od lat 60. Wykład odbedzie się 29 kwietnia 2021 roku o godz. 18:00.

foto - grafika artykułu
Prof. Ursula Ströbele

Wykład będzie można obejrzeć tutaj

Dr hab. Ursula Ströbele (Niemcy) - jest pracowniczką naukową Centralnego lnstytutu Historii Sztuki w Monachium - jednej z najbardziej prestiżowych jednostek naukowo­ - badawczch zajmujących się historią sztuki w Europie i na świecie. Dr hab. Ursula Ströbele zajmuje się zagadnieniami zwiqzanymi z rzeźbq w XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych i ochrony środowiska. Jej nowatorskie i unikatowe badania dotyczą pionierskich działań artystycznych, w których twórcy traktowali kwestie zbliżającej się katastrofy klimatycznej jako kluczowe i ważkie dla kondycji i egzystencji człowieka. Sq silnie osadzone w aktualnej dyskusji o końcu antropocenu i dominujqcej roli człowieka wobec natury.

Dr hab. Ursula Ströbele jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie historii sztuki  nowoczesnej i współczesnej. Publikuje w prestiżowych wydawnictwach. Specjalizuje się m.in. w twórczości Hansa Haacke. Pracuje w jednej z najważniejszych jednostek badawczych w zakresie historii sztuki na świecie. Głęboką znajomość teorii łączy z praktyką kuratorską i kuratoruje wystawy w znaczących instytucjach sztuki w Niemczech.

sieci społecznościowe