Wykład otwarty: "Pisarz, który wskrzesił pewne miasto, prezydent i budowniczy miasta Tuzla oraz bośniackohercegowiński parlamentarzysta"

Wydział Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty Jasmina Imamovica pt. "Pisarz, który wskrzesił pewne miasto, prezydent i budowniczy miasta Tuzla oraz bośniackohercegowiński parlamentarzysta". Wykład odbędzie się 19 czerwca o godz. 16:00 w Salonie Mickiewicza Collegium Maius UAM ul.Fredry 10, Poznań.

Wykład zostanie wygłoszony w języku bośniackim z tłumaczeniem na język polski i będzie transmitowany na https://www.youtube.com/watch?v=8XPM5B1nP-Q

plakat informujący o wydarzeniu - grafika artykułu
Jasmin Immanowić

Jasmin Imamović jest pisarzem oraz posłem w Parlamencie Bośni i Hercegowiny, a także byłym prezydentem miasta Tuzla. Został odznaczony Orderem ze Złotym Herbem za zasługi na rzecz przeciwdziałania agresji i obronie praw obywatelskich w czasie wojny postjugosłowiańskiej a także odznaczony medalem za wybitne zasługi na rzecz rozwoju miasta Tuzla.

Jasmin Imamović posiada wielkie osiągnięcia w trzech dziedzinach, które stanowiły etapy jego życia. To kolejno: prawo, działalność samorządowa i polityczna oraz literatura, którą uprawia od kilku dziesięcioleci.

      Jako prawnik Jasmin Imamović uzyskał najwyższe kwalifikacje i specjalizując się w prawie z zakresu nieruchomości opublikował trzy książki oraz napisał 17 innych artykułów naukowych z tego zakresu.

      W latach 2001 do 2022 roku Jasmin Imamović pełnił funkcję prezydenta miasta Tuzla, czyli drugiego co do wielkości miasta Bośni i Hercegowiny. Liczne inicjatywy Imamovicia przyniosły mu nagrodę Światowej Organizacji Turystycznej  (UNWTO) w 2012 roku. Zrealizował plan powstania słonych jezior, z parkami i plażami blisko centrum miasta (Tuzla to miejsce dawnych kopalni soli), zmieniając charakter miasta z dawniej przemysłowego na turystyczny. Powstrzymał proces zapadania się miasta, którego proces określano jako nieunikniony, zrealizował powstanie Centrum Kultury, parków technologicznych i nowych przedsiębiorstw. Wzbogacił tkankę kulturową miasta dzięki licznym placom, pomnikom, powstaniu stadionu, boisk sportowych.

Jasmin Imamović w znacznym stopniu zaktywizował życie kulturalne Tuzli, nadając mu jednocześnie charakter międzynarodowy. Powołał do życia w 2009 roku Międzynarodowy Festiwal Sztuki Młodych, a także spotkania literackie "Cum grano salis", których ukoronowaniem jest coroczna nagroda literacka za najlepszą powieść na obszarze Bośni i Hercegowiny i krajów sąsiednich: Serbii, Czarnogóry i Chorwacji. (Były dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM, prof. Bogusław Zieliński był w latach 2004-2006 jurorem tej nagrody). W ubiegłym roku Jasmin Imamović  zainicjował działalność instytucji pod nazwą Dom Języka Bośniackiego, mającego ważne znaczenie w procesie kodyfikacji standardu języka bośniackiego z rodziny języka nowosztokawskiego. Z końcem 2022 roku w wyborach powszechnych otrzymuje mandat posła w parlamencie Bośni i Hercegowiny.

      Jasmin Imamović jest autorem sześciu powieści, ściśle związanych z przeszłością i teraźniejszością Bośni i Hercegowiny, a także po części posiadających charakter autobiograficzny. W tomie opowiadań "Ubijanje smrti" (Zabijanie śmierci) 1995 prezentuje literacki obraz wojny postjugosłowiańskiej na terenie Bośni i Hercegowiny, a literacką kontynuację tych wydarzeń można odnaleźć w powieści "Bezsmrtni jeleni" (Nieśmiertelne jelenie), 1996. Literacki obraz rzeczywistości socjalistycznej Jugosławii z lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku prezentuje powieść "Obozavatelj trena" (Miłośnik taboru), 2003. Kolejne powieści wiążą się z problemami rekonstrukcji i aktualizacji bośniackohercegowińskiej/ boszniackiej tożsamości. Cykl ten tworzą powieści o średniowiecznym bośniackim władcy Stjepanie II Kotromaniciu pt. "Molim te, zapiši" (Zapisz, proszę cię) 2009, a także powieść-kronika o innym bośniackim władcy pt. "Ljetopis o kralju Tvrtku", 2019. Obydwa działa spotkały się z żywym odbiorem, a ten ostatni został wystawiony na deskach teatru w Sarajewie w reżyserii Dine Mustaficia, a także rozpoczęto przygotowania do operowej adaptacji powieści.

       Osiągnięcia Jasmina Imamovicia w sposób unikatowy wiążą dwie, wydawałoby się odmienne i trudne do pogodzenia sfery - rzeczywistości, którą tworzy prezydent dużego bałkańskiego miasta i sferą twórczości literackiej. Działalność Jasmina Imamovicia-prezydenta w sferze modernizacji miasta, jego dalszego rozwoju urbanistycznego, społecznego i kulturowego obejmuje także aspekt koegzystencji tej wielokulturowej wspólnoty, którą tworzą Boszniacy (muzułmańska ludność BiH), prawosławni Serbowie i katolicy-Chorwaci. Jasmin Imamović-pisarz, pochodzący z tradycji muzułmańskiej, w swej twórczości daje podobne świadectwo, opowiadając się z zachowaniem wielokulturowej tradycji Bośni Hercegowiny, tworząc jednocześnie literacki obraz jej bośniackohercegowińskiej/ boszniackiej tożsamości.