Wykład otwarty - "The Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge. A symbol of the witnessed development of modern China"

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty Prof. Herberta Manga pt. "The Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge. A symbol of the witnessed development of modern China". Wykład przedstawi niezwykłe inżynierskie rozwiązanie mostu i tunelu jakie stanowi Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge. Spotkanie odbędzie się online 1 czerwca 2021 roku o godzinie 11:00.

Wykład otwarty - "The Hongkong-Zhuhai-Macao Bridge. A symbol of the witnessed development of modern China" - grafika artykułu
Wykład otwarty - "The Hongkong-Zhuhai-Macao Bridge. A symbol of the witnessed development of modern China"

Wyklad można obejrzeć tutaj

Profesor Herbert Mang (TU Wien, Austria) jest światowej sławy badaczem o wybitnych osiągnięciach naukowych oraz organizacyjnych na rzecz rozwoju nauki i współpracy międzynarodowej. Obszarem badań Profesora jest mechanika materiałów i konstrukcji.  Jest autorem/współautorem 500+ artykułów naukowych oraz 23 książek (w tym 15 współedytorem), wygłosił 60 Plenary lectures i 35 Keynote lectures (łącznie 500+ prezentacji na konferencjach naukowych). Jest członkiem 20 akademii naukowych w Europie i na świecie, edytorem/członkiem rad wydawniczych 30+ czasopism naukowych. Jest laureatem licznych odznaczeń i wyróżnień, m.in. otrzymał: tytuł doktora h.c. sześciu  uczelni europejskich, Austrian Cross of Honour for Science and Art, Euler-Medal of the European Community on Computational Methods in Applied Sciences, Newmark-Medal of the American Society of Civil Engineers.

Profesor Herbert Mang cieszy się w Polsce wysokim uznaniem i szacunkiem za wyniki swoich badań naukowych i działań wspierających rozwój nauki i naukowców w Polsce.  Świadectwem tego są m.in.: członkostwo Polskiej Akademii Nauk, tytuł doktora h.c. Politechniki Krakowskiej, Medal Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki im. O.C. Zienkiewicza, oraz Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

sieci społecznościowe