Kosmos Szekspira: między historią astronomii a humanistyką cyfrową - wykład

Instytut Filologii Polskiej UAM

10 kwietnia 2019 r. Instytut Filologii Polskiej UAM gościć będzie prof. Jarosława Włodarczyka, wybitnego znawcę historii astronomii, dyrektora Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy do Sali Śniadeckich, w której o godz. 12.00 rozpocznie się wykład prof. Jarosława Włodarczyka pt.

Kosmos Szekspira: między historią astronomii a humanistyką cyfrową.

Prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk jest historykiem astronomii, dyrektorem Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, członkiem towarzystw naukowych (w tym członkiem korespondentem l'Académie Internationale d'Histoire des Sciences i Polskiego Towarzystwa Astronomicznego), redaktorem naczelnym serii wydawniczych: "Studia Copernicana", "Biblioteka Klasyków Nauki" i "Bibliotheca Heveliana".