Uniwersyteckie Wykłady na Zamku

CK Zamek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury "Zamek" zapraszają na kolejne spotkanie w ramach "Uniwersyteckich Wykładów na Zamku", poświęconych w tym roku problemowi wiedzy. Najbliższa prelekcja odbędzie się we wtorek 14 maja 2019 o godzinie 18:00 w Foyer Teatru Animacji w Centrum Kultury "Zamek". Wykład wygłosi prof. dr hab. Marek Ziółkowski z Instytutu Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych UAM, a jego tytuł brzmi: Zakłócenia i manipulacje transmisją wiedzy. Socjologia kłamstwa