Uczelnie niepubliczne na planie Dodaj obiekt - Uczelnie niepubliczne

Wyższa Szkoła Handlu i Usług

Opis

Rektor

prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Liczba pracowników naukowo-dydaktycznych

65

Dziekan Wydziału Społeczno - Ekonomicznego

dr Zbigniew Dziemianko

Średnia liczba studentów

400

Średnia liczba absolwentów rocznie

180

Rektorat

Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r., I piętro, 061 843 47 96 wew. 25, rektorat@akademiakupiecka.pl czynny: poniedziałek-piątek 8.00-16.00

Wydziały i ich dziekanaty

Wydział Społeczno-Ekonomiczny - Dziekanat ul. 28 Czerwca 1956 r. 217-219, I piętro, tel. 061 843 47 96 dziekanat@akademiakupiecka.pl czynny: poniedziałek - piątek 8.00-16.00, sobota 8.00-15:00, niedziela 8:00 -12.00

Biblioteka

Obecnie trwają pracę związane z przygotowaniem nowej biblioteki.

Kultura fizyczna

KU AZS WSHiU tel., 061 843 47 96. Osiągnięcia: W 2012 roku - W prestiżowym turnieju akademickim w piłce nożnej w Eindhoven, zajęliśmy II miejsce. Wygraliśmy z blisko 20 renomowanymi uczelniami z całej Europy. W 2013 roku - ponowny sukces a Akademickich Mistrzostwach Wielkopolski. II miejsce w zmaganiach uczelni niepublicznych.

Biuro Karier

Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 217-219, I piętro, tel. 061 843 47 96 wew. 21 biurokarier@akademiakupiecka.pl czynne: poniedziałek-piątek 8.00-16.00

Gastronomia

Blisko uczelni znajduje się Pizzeria oraz restauracja McDonald's

Indywidualny tryb nauczania

O przyznanie indywidualnego toku studiów może ubiegać się każdy student znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Zgodę na indywidualną organizację studiów wyraża dziekan uczelni.

System punktacji

Uczelnia uczestniczy w systemie punktów kredytowych ECTS.

Samorząd studencki

Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 217 - 219 tel. 061 843 47 96 wew. 22

Koła naukowe

Na WSHiU działają różne koła tematyczne np. Koło Logistyków, Koło Młodych Ekonomistów oraz chór (tel. 061 843 47 96 wew. 22).

Stypendia socjalne

O stypendia socjalne mogą się ubiegać wszyscy studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Wnioski należy składać w kwesturze (na semestr zimowy do 05.12.2015 roku, na semestr letni do 15.03.2016 roku). Studenci mogą również ubiegać się o zapomogę oraz dopłaty do zakwaterowania.

Stypendia naukowe

Prawo ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce przysługuje studentowi po ukończeniu I roku studiów. Warunkiem jest uzyskanie średniej nie niższej od 4.30.

Współpraca z innymi uczelniami

Uczelnia uczestniczy w programie Socrates-Erasmus. Możliwe są wyjazdy do Portugalii, Turcji, Niemiec, Węgier, Norwegii

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia płatne (rocznie)

Studia stacjonarne: od 3135 zł do 4350 zł (w zależności od rodzaju płatności i roku studiów)

Studia niestacjonarne: od 3135 zł do 4350 zł (w zależności od rodzaju płatności i roku studiów)

Wróć do listy