ZOFIA TROJANOWICZOWA

ZOFIA TROJANOWICZOWA
Filolog polski, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Urodziła się 1 października 1936 r. w Poznaniu.
Studiowała filologię polską na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 1991 uzyskała tytuł profesora nauk humanistycznych, pełniła funkcje wicedyrektora i dyrektora Instytutu Filologii Polskiej. Obecnie kieruje Zakładem Literatury Romantyzmu oraz Pracownią Kalendarza Życia i Twórczości Norwida Jest członkiem Wydziału Filologiczno - Filozoficznego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz członkiem - korespondentem Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Jej dorobek obejmuje m.in. publikacje książkowe: Rzecz o młodości Norwida (1968), Ostatni spór romantyczny. C. Norwid - J. Klaczko (1981), Krajobraz po Czerwcu (1990). Sybir romantyków (1992, 1993).
Jest redaktorką Bibliografii Poznańskiego Czerwca 1956 (1996), współredaktorką książek Zapomniane wielkości romantyzmu (1999), Księga Mickiewiczowska (1998), Na początku wieku. Rozważania o tradycji (2002). Należy do Komitetu Redakcyjnego "Wydania Rocznicowego Dzieł Mickiewicza" i Rocznika "Studia Norwidiana".
Uhonorowana została Orderem Polonia Restituta z Gwiazdą (1990), Medalem Komisji
Edukacji Narodowej (1993), Medalem Wojewody Poznańskiego Ad perpetuam rei memoriam (1997).

sieci społecznościowe