Park Krajobrazowy Promno

Został utworzony w 1993 roku i jest najmniejszym (obejmuje zaledwie 2 077 ha) parkiem krajobrazowym województwa wielkopolskiego. Jest położony pomiędzy linią kolejową Poznań - Gniezno, Pobiedziskami a Kociałkową Górką i chroni polodowcowy krajobraz morenowy w większości porośnięty lasami. Jego osobliwością jest stanowisko kłoci wiechowatej nad Jeziorem Drążynek, uważane za największe w Wielkopolsce. Wiele zagłębień terenu wypełnionych jest woda tworząc malownicze jeziorka wśród lasów. W Parku znajdują się rezerwaty "Las Liściasty w Promnie", "Jezioro Dębiniec", "Jezioro Drążynek".
Park położony jest ok. 2 km na południe od Pobiedzisk. Można do niego dotrzeć szlakiem turystycznym z Promna (PKP) lub z Pobiedzisk. Park przecina także szlak rowerowy prowadzący z Poznania będący częścią pierścienia powiatowego.