Quest "Chwaliszewo - miasto w mieście"

Wyprawa opowiada o zabytkach i historii Chwaliszewa, w latach 1444-1800 samodzielnego miasta sąsiadującego z Poznaniem. Dziś Chwakiszewo jest jedną z poznańskich dzielnic. W czasie wędrówki rozwiązuje się zadania i zagadki, które doprowadzą do ostatniego punktu, w którym czeka na uczestnika zabawy skrzynia skarbów z pamiątkową pieczęcią.

Czas przejścia ok. 45 min.

Gra przygotowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej