Twierdza Poznań -"Festung Posen"

Inicjatorem planu ufortyfikowania Poznania był generał Carl Wilhelm Georg von Grolman (1777-1843), w latach 1815 -19 szef pruskiego Sztabu Generalnego, a następnie dowódca stacjonującego w Wielkim Księstwie Poznańskim V Korpusu Armijnego. O zmianie miasta w twierdzę zadecydowało jego strategiczne położenie na pograniczu prusko-rosyjskim oraz obawy Berlina przed polskim ruchem niepodległościowym odkąd w 1793 w ramach II rozbioru Polski miasto dostało się w ręce pruskie. Dodatkowym atutem Poznania jako twierdzy była Warta oraz dogodne ukształtowanie terenu.

Twierdza miała spełniać dwa podstawowe zadania: bronić siebie i Berlina przed możliwością potencjalnego ataku od strony Warszawy, będącej wtedy pod panowaniem rosyjskim. Pomimo oficjalnej przyjaźni ani Prusy, ani Rosja nie darzyły siebie wzajemnym zaufaniem.

Otoczenie masta fortyfikacjami na blisko pół wieku ograniczyło jego rozwój terytorialny.

Wybierz się na spacer po pozostałościach tej niezwykłej fortecy...

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej