Aplikacja Smart City Poznań

Aplikacja to kolejny krok w udoskonalaniu komunikacji pomiędzy miastem a mieszkańcami.

Po zainstalowaniu, użytkownicy otrzymują aktualne powiadomienia: meteorologiczne, utrudnienia komunikacyjne, prace drogowe, raporty smogowe czy też komunikaty dotyczące konkretnych osiedli. Powiadomienia przypisane są do jednej z sześciu kategorii: alarmy, bezpieczeństwo, awarie ,osiedla, powietrze, transport.

Smart City Poznań umożliwia zgłaszanie spraw, którymi powinny zająć się służby miejskie jak np. zanieczyszczenie zieleni, niewłaściwie zaparkowany pojazd czy uszkodzony chodnik. Zgłoszenie należy zakwalifikować do jednej z sześciu kategorii: porządek, zwierzęta, pojazdy, środowisko, drogi, inicjatywy. Dzięki tej ostatniej kategorii mieszkańcy mogą zgłosić m.in. pomysły na wydarzenia kulturalno-społeczne, nowe obiekty rekreacyjno-sportowe czy placówki oświatowe. Użytkownik ma stały podgląd na status zgłoszonej przez siebie sprawy.

W aplikacji dostępny jest również udział w ankietach i sondażach tworzonych przez jednostki miejskie oraz rady osiedli.

Dodatkową funkcjonalnością aplikacji są opcje dodatkowe - odnośniki do najważniejszych stron i portali miejskich oraz projektów, takich jak Poznański Budżet Obywatelski, które cieszą się w danym momencie największą popularnością i zainteresowaniem.

Dzięki aplikacji, użytkownik dwoma kliknięciami może skontaktować się z Infolinią Miasta Poznania, dostępną od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 20:00.

Aplikacja została przygotowana na dwa systemy iOS i Android:

Czas trwania: 02:31