Na tym planie znajdziesz ulice i adresy - wpisz nazwę ulicy w okienko. Plan podpowiada dobrą nazwę ulicy.

Plan wyświetla informacje o adresie i podaje informacje dodatkowe.

Na górnym pasku można rozwinąć różne warstwy mapy. Niektóre widać dopiero po powiększeniu mapy.

W prawym górnym narożniku, po kliknięciu w ikonkę, możesz wybrać sposób pokazywania planu, możesz wybrać widok fotografii, albo mieszać sposoby wyświetlania.

Mapę przesuwaj za pomocą strzałek albo myszką. Powiększenie i pomniejszenie rób znakami "+" i "-"

Przejdź do planu miasta

Czas trwania: 01:05