Nieodpłatna Pomoc Prawna

Ta strona to część systemu powszechnego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej. Tutaj Urząd Miasta Poznania podaje informacje dla obywateli, między innymi:

  • czym jest nieodpłatna pomoc prawna,
  • czym jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,
  • czym są mediacje,
  • kto może skorzystać z porad,
  • w jaki sposób obsługiwani są klienci,
  • jakie uprawnienia przysługują osobom z niepełnosprawnością,
  • godziny pracy punktów pomocy,
  • poradniki i informacje o warsztatach.

Dzięki tej stronie obywatele otrzymują kompletną i aktualną informację o systemie nieodpłatnych porad.
Informacja musi być dostępna dla wszystkich obywateli, dlatego zrobiliśmy ten film z instrukcją, co i jak znaleźć na tej stronie.

Nieodpłatna pomoc prawna

Czas trwania: 01:04