Sieć pokrywa swoim zasięgiem obszar centrum miasta oraz Ostrowa Tumskiego zgodnie z przedstawionym rysunkiem poglądowym. Fizycznie, obszar pokrycia sygnałem sieci został oznakowany tabliczkami "FREE WIFI POznan*", rozmieszczonymi na słupach latarni ulicznych i Systemu Informacji Miejskiej. Zasięg sieci, rozumiany jako możliwość nawiązania połączenia z Internetem, w dużej mierze zależy od rodzaju urządzenia, jakim dysponuje użytkownik. Warto zaznaczyć, że największy średni zasięg (ok. 200 m) mają komputery przenośne (notebook), wyposażone fabrycznie w moduły radiowe, natomiast najmniejszym zasięgiem (kilkadziesiąt metrów) charakteryzują się urządzenia miniaturowe (PDA, telefony GSM/ UMTS). Skuteczność modułu Wi-Fi w tych urządzeniach jest bardzo zróżnicowana, w zależności od typu i producenta.

Zasięg sieci na Planie Poznania