Konkurs "Wolontariat z klasą 2022"

Zapraszamy do udziału w projekcie Stowarzyszenia CREO "Wolontariat z klasą", który ma na celu wsparcie minimum 10 szkół z Poznania w rozwijaniu działań wolontariackich wśród uczniów i uczennic.   

grafika ilustrująca - grafika artykułu
grafika ilustrująca

Konkurs "Wolontariat z klasą 2022" ma na celu wyłonienie oraz sfinansowanie najlepszych projektów rozwijających wolontariat w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych funkcjonujących w obrębie Miasta Poznania. Założeniem konkursu jest kompleksowe sfinansowanie minimum 10 projektów.  Maksymalna kwota do rozdysponowania w ramach konkursu na poszczególne wnioski wynosi 10.000,00 zł, z czego jednostkowy budżet projektu nie może przekraczać kwoty 1.000 zł.

Wnioski należy składać do 15.09.2022 r. poprzez:

- wysłanie zeskanowanego podpisanego wniosku na adres mailowy wolontariat@wolontariat.poznan.pl

- wysłanie podpisanego wniosku pocztą na adres biura CREO: Stowarzyszenie CREO, ul. Kochanowskiego 8a/2, 60-845 Poznań,

- dostarczenie podpisanego wniosku osobiście do Biura CREO przy ul. Kochanowskiego 8a/2 w Poznaniu w godzinach 9.00-16.00.

Wzór wniosku jak i więcej informacji o konkursie znajduje się pod poniższym linkiem: https://www.centrumcreo.pl/502-konkurs-wolontariat-z-klasa-2022.html

Dodatkowych informacje o konkursie uzyskać można także:

- online pod adresem: wolontariat@wolontariat.poznan.pl

- telefonicznie: 503 912 757

- stacjonarnie w biurze CREO: ul. Kochanowskiego 8A/2 Poznań (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym/mailowym)

Projekt został sfinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania

Zachęcamy do zgłoszeń

KD

sieci społecznościowe