Nabór ofert do realizacji zadań publicznych wspierających Obywatelki i Obywateli Ukrainy

Urząd Miasta Poznania  prowadzi nabór ofert do realizacji zadań publicznych pt.: "Wsparcie i Aktywizacja obywatelek Ukrainy" i "Prowadzenie kursów języka polskiego jako obcego dla obywatelek i obywateli Ukrainy".

Projekty - Ukraina - grafika artykułu
Projekty - Ukraina

Urząd Miasta Poznania  prowadzi nabór ofert do realizacji zadań publicznych pt.: "Wsparcie i Aktywizacja obywatelek Ukrainy" i "Prowadzenie kursów języka polskiego jako obcego dla obywatelek i obywateli Ukrainy" mających na celu pomoc obywatelkom i obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli i obywatelek Ukrainy, posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej.

Zadanie publiczne pt.: "Wsparcie i Aktywizacja obywatelek Ukrainy" ma na celu pomoc obywatelkom Ukrainy w zakresie poznania rynku pracy w Polsce oraz udzielenie wsparcia podczas poszukiwania pracy. Realizacja zadania publicznego może odbywać się w terminie od 16 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r. Na zrealizowanie tego zadania publicznego można uzyskać od 5 000 zł do 25 000 zł ze środków finansowych przekazanych przez naród i rząd Tajwanu. W ramach prowadzonych działań oferent powinien przeprowadzić (w j. ukraińskim/j. rosyjskim) :

- min. 5 podstawowych warsztatów w grupach min. 5-osobowych, których celem byłoby w szczególności wyjaśnienie praw i obowiązków dot. zatrudnienia, kwestii związanych z CV, listami motywacyjnymi, rodzajami umów, metodami szukania pracy,

- min. 5  (w zależności od liczebności grup warsztatowych podstawowych) spotkań indywidualnych w celu wsparcia w nakreśleniu indywidualnego planu osiągnięcia celów zawodowych, będącego uszczegółowieniem warsztatów z podstawowych pojęć  (oferent musi określić zasady zapisów/rekrutacji na spotkania indywidualne),

- min. 5 grupowych warsztatów aktywizacji zawodowej kobiet, przy czym każda z grup min. 5-osobowa - przeprowadzenie spotkań z przedsiębiorcami i pracodawcami, celem stworzenia platformy pozwalającej na sieciowanie pracodawców z obywatelkami Ukrainy.

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ.

Zadanie publiczne pt.: "Prowadzenie kursów języka polskiego jako obcego dla obywatelek i obywateli Ukrainy" ma na celu naukę obywateli Ukrainy  języka polskiego na poziomie A0, A1 lub A2. Realizacja zadania publicznego może odbywać się w terminie od 16 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r. Na zrealizowanie tego zadania publicznego można uzyskać od 4 000 zł do 10 000 zł. Kursy języka polskiego powinny odbywać się w formie stacjonarnej, dla minimum 10-osobowej grupy, obejmować min. 20 godzin lekcyjnych i być prowadzone przez osobę/osoby posiadające odpowiednie kompetencje i kwalifikacje, w tym władające językiem ukraińskim i/lub rosyjskim.

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ.

sieci społecznościowe