Poznańskie Centrum Wolontariatu

Odwiedź Poznańskie Centrum Wolontariatu - miejsce dedykowane w całości rozwojowi wolontariatu, prowadzone przez Stowarzyszenie CREO!

Poznańskie centrum wolontariatu - grafika artykułu
PCW

Czym jest Poznańskie Centrum Wolontariatu?
Poznańskie Centrum Wolontariatu, zwane dalej: PCW, to miejsce dedykowane w całości rozwojowi wolontariatu, prowadzone przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO. PCW prowadzone jest w ramach pilotażowego zadania publicznego pn. "Poznańskie Centrum Wolontariatu" finansowanego ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Jakie działania prowadzi Poznańskie Centrum Wolontariatu?
Głównym założeniem Poznańskiego Centrum Wolontariatu będzie wspieranie procesu rozwoju wolontariatu na terenie Poznania oraz zwiększanie aktywności społecznej mieszkańców poprzez realizację kompleksowych działań

  • edukacyjnych,
  • animacyjnych,
  • doradczych,
  • promocyjnych,
  • informacyjnych,
  • integracyjnych,
  • usług pośrednictwa pracy wolontariackiej
  • oraz programów wsparcia finansowego na działania wolontariackie.

Dla kogo działa Poznańskie Centrum Wolontariatu?
Poznańskie Centrum Wolontariatu działa dla każdej osoby zainteresowanej uczestnictwem w wolontariacie lub jego koordynacją i promocją.

Jak możesz skontaktować się z Poznańskim Centrum Wolontariatu?
Adres e-mail: pcw@wolontariat.poznan.pl
Numer telefonu: +48 690 251 119
Kontakt z wolontariuszami i wolontariuszkami:
Maria Pawlak
maria.pawlak@centrumcreo.pl
Kontakt z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, DPS, uczelniami, Miejskimi Jednostkami Organizacyjnymi:
Jacek Kowalski
jacek.kowalski@centrumcreo.pl

Gdzie znajduje się biuro projektowe Poznańskiego Centrum Wolontariatu?
ul. Kochanowskiego 8A/2, 60-845 Poznań

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Strona internetowa Poznańskiego Centrum Wolontariatu: www.wolontariat.poznan.pl
Facebook Poznańskiego Centrum Wolontariatu: www.facebook.com/wolontariat.poznan