Poznańskie Forum Wolontariatu Szkolnego - ruszyły zapisy!

Miasto Poznań zaprasza do wzięcia udziału w I edycji Poznańskiego Forum Wolontariatu Szkolnego, organizowanego przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania pod patronatem Młodzieżowej Rady Miasta Poznania oraz Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Poznaniu.

Dzieci w pelerynach stoją w parku. Napis: Poznańskie Forum Wolontariatu Szkolnego. Szczegóły w dymkach. - grafika artykułu
grafika ilustrująca

Kto jest zaproszony?

Zachęcamy reprezentacje szkół podstawowych i ponadpodstawowych, czyli nauczycieli/ki wraz z grupą osób uczniowskich np. wyróżniających się na tle wolontariackim lub z kół wolontariatu szkolnego, do zgłaszania się do udziału w wydarzeniu!

Maksymalna liczba reprezentantów szkoły (wraz z nauczycielem/ką) to 5 osób.

Do kiedy należy przesłać zgłoszenie?

Formularz należy wypełnić do 12 maja br.

Jakie atrakcje i panele odbędą się w ramach wydarzenia?

W ramach Forum Wolontariatu Szkolnego odbędą się:

  • trzy warsztaty rozwijające umiejętności wolontariackie do wyboru artystyczne, psychologiczne i technologiczne,
  • debata aktywizująca,
  • prelekcje doświadczonych organizacji pozarządowych,
  • ewaluacja - miejsce głosu dla młodzieży, mającej wpływ na dalsze działania rozwoju wolontariatu w Poznaniu,
  • gra integracyjna zakończona upominkami,
  • standy fundacji i stowarzyszeń współpracujących ze szkołami i młodzieżą,
  • poczęstunek i wiele wiele innych atrakcyjnych niespodzianek!

Każda szkoła, która weźmie udział w wydarzeniu, otrzyma oficjalny certyfikat Urzędu Miasta Poznania za udział w I edycji Poznańskiego Forum Wolontariatu Szkolnego!

Kiedy odbywa się wydarzenie?

27 maja w godzinach 9:30-14:30.

Gdzie się spotkamy?

W przepięknej przestrzeni Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Droga Dębińska 1 w Poznaniu.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny pod linkiem:

https://www.webankieta.pl/ankieta/1200306/formularz-zgloszeniowy-dla-uczestniczek-i-uczestnikow-i-poznanskiego-forum-wolontariatu-szkolnego.html

O zakwalifikowaniu się do udziału w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń!

Kontakt

Dagmara Kasperska

dagmara_kasperska@um.poznan.pl

tel. 618785852

Barbara Sowińska

barbara_sowinska@um.poznan.pl

tel. 618784858

Krzysztof Napierała

krzysztof_napierala@um.poznan.pl

tel. 618785796