Wolontariat w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Sióstr Serafitek

liczba uczestników: 30

Opis

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Siostry Serafitki mieści się przy ul. św. Rocha w Poznaniu (stąd zwyczajowa nazwa DPS św. Rocha). Zapewnia całodobową opieką 60 niepełnosprawnym podopiecznym, w większości dziewczynkom. Liderem wolontariatu w DPS z ramienia Caritas jest Mateusz Szymkowski

Zakres prac

1. Opieka i wspólne spędzanie czasu z podopiecznymi w sali gier i zabaw znajdującym się na terenie DPS. 2. Pomaganie przy odrabianiu lekcji. 3. Towarzyszenie podopiecznym w spacerach na terenie ośrodka. 4. Pomoc przy spożywaniu posiłków. 5. Integracja z podopiecznymi. 6. Pomoc w zaprowadzeniu osób na niedzielną mszę świętą.

Umiejętności

Wolontariusz odbywa krótkie szkolenie na terenie ośrodka. Powinien legitymować się dobrym stanem zdrowia, posiadać predyspozycje do pracy z chorymi, przede wszystkim cierpliwość i wyrozumiałość. Zapra¬szamy osoby powyżej 15 roku życia, otwarte i empatyczne, mające szczere chęci pomocy.

Kiedy sa potrzebni wolontariusze

Dni powszednie: od 15.00 do 18.00 Sobota i niedziela: od 10.00 do 18.00 Wolontariusz proponuje swoje zaangażowanie w dowolnym wymiarze godzinowym i uzgadnia je z liderem.

Świadczenia

Porozumienie wolontariackie (gwarantuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków).

Dodatkowe informacje

Zgłoszenia: michalski@caritaspoznan.pl Więcej szczegółów można uzyskać pod nr tel. 783 858 290 https://wolontariusz.caritaspoznan.pl https://www.poznan.pl/wolontariat/

Harmonogram

od: 2022-06-01
do: 2022-12-31

Lokalizacja

Miasto Poznań
Nie wskazano żadnego punktu na planie.

Kontakt

Zgłoszenia: michalski@caritaspoznan.pl tel. 783 858 290

Kryteria

  • pomoc społeczna
  • ochrona zdrowia

w biurze/placówce

  • dzieci
  • młodzież
  • osoby niepełnosprawne
  • prowadzenie spotkań, zajęć, warsztatów, animacja
  • zadania opiekuńcze

długoterminowe

praca z ludźmi

sieci społecznościowe