Wolontariat w Jadłodajni Zgromadzenia Sióstr Albertynek

liczba uczestników: 30

Opis

Jadłodajnia Zgromadzenia Sióstr Albertynek mieści się przy ul. Ściegiennego 133 w Poznaniu. Jest czynna od poniedziałku do soboty, w godzinach od 10.00 do 12.00. Obsługuje osoby w kryzysie bezdomności oraz osoby starsze i niepełnosprawne, które mogą liczyć tu na ciepły posiłek lub inną, pilnie potrzebną pomoc. Liderem wolontariatu Jadłodajni z ramienia Caritas jest Franciszek Szkudelski.

Zakres prac

Do zadań wolontariusza należy pomoc w kuchni przy przygotowywaniu posiłków, rozdzielanie pieczywa, przygotowywanie stołówki na przyjście podopiecznych jadłodajni, a następnie wydawanie posiłków, pieczywa i herbaty, zmywanie naczyń i sprzątanie pomieszczeń. Wolontariusze wspierają osoby korzystające z pomocy jadłodajni np. w przenoszeniu talerzy z posiłkiem. Jeden z wolontariuszy jest odpowiedzialny za kontrolowanie alkomatem osób podejrzanych o nietrzeźwość. Okresowo wolontariusze rozdzielają odzież, z której mogą korzy-stać goście jadłodajni, szykują paczki, bądź przygotowują kanapki przeznaczone do wydawania wieczorem.

Umiejętności

Wolontariuszem może zostać każda osoba, która ukończyła 16 rok życia, jest życzliwa i wyrozumiała dla osób potrzebujących pomocy. Chce świadczyć tę pomoc bezinteresownie.

Kiedy sa potrzebni wolontariusze

Wolontariusze są potrzebni są od godz. 8.00 do 13.00.

Świadczenia

Porozumienie wolontariackie (gwarantuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków).

Dodatkowe informacje

Zgłoszenia: michalski@caritaspoznan.pl Więcej szczegółów można uzyskać pod nr tel. 783 858 290 https://wolontariusz.caritaspoznan.pl https://www.poznan.pl/wolontariat/

Harmonogram

od: 2022-06-01
do: 2022-12-31

Lokalizacja

ul. Ściegiennego 133, 60-304 Poznań

Kontakt

Zgłoszenia: michalski@caritaspoznan.pl Więcej szczegółów można uzyskać pod nr tel. 783 858 290 https://wolontariusz.caritaspoznan.pl https://www.poznan.pl/wolontariat/

Kryteria

  • pomoc społeczna
  • ochrona zdrowia

w biurze/placówce

  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby bezdomne
  • zadania opiekuńcze
  • pomoc humanitarna

długoterminowe

praca z ludźmi

sieci społecznościowe