Logo UAM.

Spotkanie z Romanem Wassermanem Wróblewskim w ramach spotkań Centrum Myśli Janusza

2021-12-07 ( wtorek )
14:00
Auli Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89, bud. D, Poznań

Spotkanie z Profesorem Romualdem (Romanem) Wassermanem Wróblewskim, synem bursisty Janusza Korczaka - Michała (Miszy) Wassermana. Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Myśli Janusza Korczaka.

Spotkanie odbędzie się 7 grudnia 2021 roku o godz. 14.00 w Auli Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Szamarzewskiego 89, bud. D). Plan spotkania

  • 14.00 - Uroczyste otwarcie i powitanie zaproszonych Gości - Dziekan WSE UAM prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
  • 14.15 - Wprowadzenie w tematykę spotkania oraz informacja o działalności Interdyscyplinarnego Centrum Myśli Janusza Korczaka - Prorektor UAM w Poznaniu ds. współpracy międzynarodowej prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski
  • 14.30 - Cztery "budowle" Janusza Korczaka: Dom Sierot, Nasz Dom, Różyczka, Mały Przegląd - prof. em. Karolinska Medical School dr Romuald (Roman) Wasserman Wróblewski
  • 15.10 - informacja o działalności Korczak Living Memory Association (KLHA) - sekretarz stowarzyszenia, Helena Roza Brus
  • 15.25 - dyskusja - moderuje prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska

Rejestracja udziału w spotkaniu: https://forms.gle/u7b5by7jX1poEiAv5.
Z powodów organizacyjnych rejestracja jest warunkiem udziału w spotkaniu, a liczba miejsc jest ograniczona.

_

Romuald (Roman) Wróblewski urodził się w Warszawie w 1949 roku gdzie ukończył XXVII Liceum im. Tadeusza Czackiego. Po maturze (w 1967 roku) wyjechał do Sztokholmu, gdzie mieszka do dzisiaj. Roman jest najmłodszym synem Michała Wassermana (Wróblewskiego), "Pana Miszy", jedynego wychowawcy z Domu Sierot, któremu udało się cudem uniknąć deportacji 5 sierpnia 1942 roku, kiedy to wywieziono Korczaka i dzieci do Treblinki. Michał Wróblewski ocalił rękopis ostatniego dzieła Korczaka pt. "Pamiętnik" i jego okulary, a po wojnie był jednym z głównych popularyzatorów pamięci o Korczaku i jego dziedzictwie, aż do swojej śmierci w Szwecji w 1993 roku.
Roman kontynuował edukację w Sztokholmie gdzie studiował slawistykę i biologię wieńcząc swoją karierę akademicką doktoratem z fizjologii w 1978. Od 1981 był profesorem nadzwyczajnym na Karolinska Medical School. Jest autorem ponad 100 naukowych publikacji. Najpierw równocześnie z pracą naukową w dziedzinie medycyny, a po przejściu na emeryturę już w pełnym wymiarze, Roman poświęcił swój czas na badania dotyczące dwóch kwestii: 1. Zachowania prawdziwego dziedzictwa myśli pedagogicznej i biografii Janusza Korczaka; 2. Historii Zagłady i edukacji młodego pokolenia o Zagładzie. Roman jest autorem pierwszej książki o Zagładzie opublikowanej w Szwecji w minionym roku "Liberated 1945", współpracował także przy licznych badaniach dotyczących Korczaka, prowadzonych między innymi przez ośrodek Korczakianum w Warszawie. Roman Wróblewski jest przewodniczącym dwóch stowarzyszeń liczących obecnie 1700 członków: Korczak Living Heritage (KLHA) and Swedish Holocaust Memorial Association (SHMA).

Helena Roza Brus urodziła się w Warszawie gdzie studiowała matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. Po Marcu 1968 wyjechała do Stanów Zjednoczonych i ukończyła ekonomię na Harvard University, a potem MSC na London School of Economics. Pracowała jako dyrektor polityki dotyczącej rynków zdrowia w międzynarodowych koncernach, ale również była reprezentantką przemysłu farmaceutycznego w OECD w zakresie innowacji medycznych i edukacji. Obecnie jest Sekretarz Generalną w Korczak Living Memory Association (KLHA) i Swedish Holocaust Memory Association (SHMA). Helenę łączą również rodzinne więzi z Korczakiem, bo wuj jej ojca, Michał Zylberberg, nauczyciel judaizmu przed i podczas wojny, opisał swoją współpracę z Korczakiem w odnalezionych po wojnie dziennikach.