Obraz z kolekcji

Wystawa - Malarze Normandii. Delacroix, Courbet, Renoir, Monet i inni

24.10 – 14.02.2016

Wystawa malarstwa francuskiego XIX wieku z kolekcji Rady Regionu Dolnej Normandii eksponowana w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, prezentuje obrazy artystów, których dorobek i postawa twórcza stanowiły podwaliny wielkich przemian, jakie nastąpiły w sztuce na przełomie XIX i XX wieku. Jest to jedyna w Polsce wystawa prac z tej kolekcji, w której znaleźć można prace malarzy tak znakomitych, jak Eugene Delacroix, Jean-Baptiste Camille Corot, Gustav Courbet, Cloude Monet czy August Renoir. Ekspozycja daje nie tylko możliwość obcowania z pracami wielu ciekawych twórców, ale także jest doskonałą opowieścią o kulturze XIX wieku, pozycji artysty i definicji dzieła sztuki.

Wystawa stanowi wybór 80 prac, z liczącej ponad 120 obrazów kolekcji stworzonej w 1992 roku przez Radę Regionu Dolnej Normandii (Conseil Régional de Basse-Normandie). Miejscem jej stałej prezentacji jest Abbaye aux Dames w Caen.

Zbiór podzielono na cztery grupy. Każda z nich odpowiada tematowi podjętemu przez artystę. Ujrzymy tu zatem obrazy powstałe na farmie Saint-Siméon, gdzie w cieniu sadów przez wiele lat spotykali się najwybitniejsi artyści epoki. Kolejną grupą są obrazy ukazujące normandzkie wybrzeże z jego zmienną aurą i niezwykłymi klifami. Trzeci wątek stanowią prace powstałe w normandzkich miastach i pośród rozległych pól poprzecinanych żywopłotami. Ostatnia grupa obrazów to pejzaże znad Sekwany.

Wystawie towarzyszy różnorodny program edukacyjny, przeznaczony zarówno dla indywidualnych odbiorców, jak również zorganizowanych grup szkolnych. Program przygotowany dla uczniów składa się z czterech typów lekcji muzealnych, a każda z nich skierowana jest do innej grupy wiekowej. (Wszystkie są zgodne z podstawą programową nauczania wybranych przedmiotów na poszczególnych etapach edukacji).

Informacje dotyczące oprowadzania dla dorosłych oraz zwiedzania dla dzieci i warsztatów plastycznych w załączniku.

Bilety dostępne w:

Załącznik