Jacek Papla, Ślady i znaki

2011-11-07 ( poniedziałek ) – 2011-11-27 ( niedziela )

Na wystawie pokazany zostanie zestaw prac graficznych wykonanych w technice mieszanej druku cyfrowego i sitodruku.

Potoczne, codziennie spotykane obrazy, kadry z otoczenia stają się inspiracją dla prac, w których  ślad działalności, bytności człowieka czy działania natury zmieniają się w znaki będące dokumentem autorskiej kreacji. Wzbogacone odręcznym gestem są zapisem osobistej interpretacji, dając jednocześnie szansę dialogu z widzem. Znak jest śladem a ślad staje się znakiem.

Jacek Papla - zajmuje się grafiką warsztatową i projektową. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu. Blisko 20 lat pracował w ASP w Poznaniu, obecnie jest adiunktem w Instytucie Sztuk Wizualnych na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, prowadzi pracownię grafiki warsztatowej - sitodruku i grafiki wydawniczej.Wystawia od 1975 roku. Miał ponad 20 wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu najważniejszych ekspozycjach zbiorowych w kraju i za granicą. Spośród otrzymanych nagród najbardziej ceni sobie przyznaną mu w 1985 roku Nagrodę Artystyczną Młodych im. Stanisława Wyspiańskiego.

wernisaż: 7.11.2011, godz. 18.00

Zobacz www.arsenal.art.pl