plakat

Wystawa Sny o potędze. Dreams of power

16.11 – 18.12.2011

Międzynarodowa wystawa "Sny o potędze. Dreams of power" jest projektem badawczo-wizualnym związanym z historią zamku cesarskiego (dziś siedziby Centrum Kultury Zamek), który łączy historię polską i niemiecką.

Do udziału w przedsięwzięciu zaproszonych zostało 14 europejskich artystów, którzy stali się badaczami różnych historii i przekazów związanych z tym miejscem, relacji pomiędzy dwoma narodami oraz zagadnień odnoszących się do idei władzy i jej ekspozycji w świadomości społecznej. Zrealizowane na ekspozycję prace budują nowe interpretacje, odczytania historii i architektury tego niezwykłego obiektu oraz pokazują, jak interesującym narzędziem interpretacji historii i społeczeństwa może być sztuka współczesna.
Doświadczanie tej wystawy będzie jednocześnie doświadczeniem miejsca i historii. Stanie się ona poszukiwaniem następujących po sobie warstw historii zamku. W końcu będzie próbą skonfrontowania się z tematami narracji wystawy: porażka - nieuniknioność - niespełnienie.
Artyści: Mirosław Bałka, Hubert Czerepok, Stefaan Dheedene, Nina Fischer & Maroan El Sani, Šejla Kamerić, Grzegorz Klaman, Susanne Kriemann, David Maljković, Oliver Ressler,
Fabian Seiz, Sebastian Stumpf, Johan Thurfjell, Ania Witkowska, Piotr Wyrzykowski..

Projekt jest realizacją autorskiej koncepcji kuratorki Agaty Rogoś.

Wystawę dwukrotnie zwiedzać będzie można z komentarzem kuratorki: 20.11.11 i 4.12.11 (początek o godz. 13.00).
20.11.11 o godz. 11.15 zapraszamy na wykład Janusza Pazdera "Zamek jako siedziba władzy".
Wystawę zwiedzać można z komentarzem przewodnika (oprowadzanie po wystawie jest jednocześnie zwiedzaniem zamku) - rezerwacja zwiedzanie@ckzamek.pl, tel. 61 64 65 288 / cena: 25 zł plus bilet na wystawę.

17.11.-18.12.11 przestrzenie zamku - bilety: 5, 7 zł
wernisaż: 16.11.11 godz. 20.00. Wystawy czynne codziennie oprócz poniedziałków w godz. 11.00-19.00.

Zobacz www.zamek.poznan.pl