Wystawa Ognikowe Spotkania

2011-12-14 ( środa ) – 2011-12-18 ( niedziela )
CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82, Poznań

Wystawa "Ognikowe spotkania" poświęcona została ludziom niepełnosprawnym z zespołem Downa. Należą oni do poznańskiej Wspólnoty Burego Misia. Na wystawie oglądać można fotografie Krzysztofa Fabiańskiego, a także prace plenerowe Misiaków - członków Wspólnoty Burego Misia.
W sobotę 17.12.11 o godz.11.00 w Sali pod Zegarem wystąpi zespół taneczny "Promyk",w programie "Mały książe. Co mówi pierwsze". O godz. 12.00 rozpocznie się aukcji prac osób niepełnosprawnych.
W przypadku dużego zainteresowania aukcja odbędzie się również w 18.12.11.

Krzysztof Fabiański to fotograf, który poświęcił swojej pasji większą część życia. Zaczął od portretowania własnego syna i innych dzieci. Z czasem fotografował również ludzi starszych. Dla artysty jest to swego rodzaju zestawienie pozornie dwóch różnych światów. Z jednej strony świeżość, naiwność i radość z rzeczy błahych, z drugiej zaś doświadczenie, dojrzałość i oddanie. Wszystko to łączą w pewnym momencie uczucia, które nie są obce żadnemu pokoleniu. Fotograf stara się wydobyć to wszystko poprzez tworzenie spontanicznych portretów.
Parę lat temu Krzysztof Fabiański rozpoczął współpracę z dziećmi niepełnosprawnymi. Zainspirowały go do jeszcze głębszego poznania otaczającego świata, który przedstawiony jest z perspektywy ludzi w jakiś sposób ułomnych, ale nie ograniczonych i nieświadomych. Sam autor komentuje swoje przedsięwzięcie  w następujący sposób:  "to, co państwu przedstawiam, to tylko cząstka tego, co udało mi się zebrać. Tym, co zatrzymałem w obiektywie, chcę sie z państwem podzielić. Mam nadzieję, że zdjęcia moje przekonają państwa, że warto ich zauważać i czasami po prostu sie do nich uśmiechnąć, chociaż tyle..."

Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących jest organizacją działającą na rzecz wspierania i polepszania sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy, w których udziela wsparcia psychologicznego, prowadzi terapię zajęciową, oraz zajęcia rehabilitacyjne. Podejmuje liczne szkolenia i działania mające na celu wprowadzenie naszych uczestników na rynek pracy. Prowadzi szereg działań i imprez integracyjnych.

Zobacz www.zamek.poznan.pl