Śladami Kanunu. Kultura albańska w wieloetnicznym Kosowie

2011-10-22 ( sobota ) – 2011-12-31 ( sobota )

Wystawa obejmuje ponad 250 zabytków z terenu kosowa i północnej Albanii.

Wystawa poświęcona problematyce wielokulturowości Kosowa oraz współczesnym przemianom tożsamości etnicznej jego mieszkańców, w szczególności kształtowaniu się nowego poczucia świadomości narodowej (Kosowarzy) w oparciu o kulturę albańską.

Zobacz www.mnp.art.pl