Peter Grzybowski - Wystawa

Wystawa Petera Grzybowskiego

20.01 – 29.01.2012

Wystawa zaprezentuje prace malarskie oraz dokumentacje video i fotograficzną działań artysty.

Od roku 2000 Peter Grzybowski tworzy głównie multimedialne performance i instalacje, w których wykorzystuje komputery, cyfrowe wideo, dźwięk, światło UV; w twórczości performance używa multimediów, elementów otaczającej rzeczywistości i technik dekonstrukcji. Zwykle projekcja wideo, dźwięk oraz rozgrywająca się akcja są kontrolowane przez komputer.
Tematyka działań artysty oparta jest na elementach zaczerpniętych z otaczającej rzeczywistości. Często stanowią one komentarz do bieżących wydarzeń politycznych czy społecznych. Poprzez wykorzystanie projekcji wideo odnoszących się również do wcześniejszych działań artysta tworzy dwie równoległe rzeczywistości. W ostatnio zrealizowanych performance'ach odszedł od komentowania otaczającej go rzeczywistości i skupił się głównie na eksperymentach formalnych.

PETER (PIOTR) GRZYBOWSKI (ur. 1954 w Krakowie) artysta multimedialny, performer i malarz. Na początku lat 80-tych rozpoczął swoje pierwsze eksperymenty z performancem, które kontynuował po przeprowadzce w 1985 roku do Nowego Jorku. Od 1981 roku zrealizował wiele akcji performance, wystaw indywidualnych i zbiorowych, instalacji oraz prac multimedialnych prezentowanych na wszystkich pięciu kontynentach.

Wystawa czynna w g.14.00-18.00

Zobacz www.galeria-raczej.blogspot.com/