Wystawa - Śladami Kanunu. Kultura albańska w wieloetnicznym Kosowie.

22.10 – 31.10.2012

Jest pierwsza tego typu wystawa w Europie, prezentująca gromadzoną od ponad 20 lat, największą w Polsce i jedną ze znaczących na naszym kontynencie kolekcję muzealną obejmującą ponad 250 zabytków z terenu Kosowa i Północnej Albanii. Wiele z nich ma wartość unikatową gdyż dokumentują utracone bezpowrotnie w wyniku działań wojennych i gwałtownie postępującej globalizacji, dziedzictwo kulturowe tego regionu.

Wystawa została problematyce wielokulturowości Kosowa oraz współczesnym przemianom tożsamości jego mieszkańców, a w szczególności kształtowaniu się nowego poczucia świadomości narodowej (Kosowarzy) w oparciu o kulturę albańską. Poprzez prezentację obiektów kultury materialnej ukazana została kultura tradycyjna, a za pomocą fotogramów, stanowiących integralną część wystawy, oparte na tradycji elementy kultury współczesnej. W tych dwóch kontekstach ukazane zostało funkcjonowanie zasad prawa zwyczajowego (Kanunu) oraz ściśle z nim związane zasady honoru, gościnności, tolerancji religijnej, podziału pracy i obowiązków w ramach rodziny.