foto

Premiera - Słuchowisko "Rewolucja w restauracji"

2014-12-09 ( wtorek )
18:00
Sala Pod Zegarem, CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82, Poznań

Kategoria: Oświata

Projekt zaczął się od warsztatów teatralnych prowadzonych przez Julię Szmyt-Krych i Mariannę Piskorz, na podstawie których został stworzony scenariusz do słuchowiska autorstwa Marty Jagniewskiej. Za realizację i obróbkę dźwięku, postprodukcję oraz warsztaty z zakresu pracy z dźwiękiem odpowiedzialny był Marcin Lenarczyk.
Po premierze słuchowisko będzie też dostępne na stronie projektu: www.dziwnoscwnasidookola.pl
Warsztaty teatralne: Julia Szmyt i Marianna Piskorz.
Scenariusz: Marta Jagniewska
Reżyseria: Julia Szmyt
Realizacja dźwięku, montaż, postprodukcja oraz warsztaty pracy z dźwiękiem:  Marcin Lenarczyk
Organizator: Fundacja Mały Dom Kultury
Partnerzy: Centrum Kultury Zamek, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Owińskach

DZIWNOŚĆ W NAS I DOOKOŁA to projekt skierowany do dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej.
DZIWNOŚĆ W NAS I DOOKOŁA składa się z trzech etapów:

  • Warsztaty teatralne, na podstawie których zostanie stworzony scenariusz do słuchowiska. Ideą warsztatów jest praca nad tytułową dziwnością. Próba zdefiniowania tego pojęcia poprzez działanie teatralne. Praca warsztatowa jest inspiracją do stworzenia scenariusza słuchowiska. Słuchowisko powstaje na bazie krytyki współczesnego świata przeprowadzonego przez uczestników projektu.
  • Nagranie słuchowiska na podstawie stworzonego scenariusza.
  • Warsztaty z obróbki dźwięku i postprodukcji.

We wszystkich etapach dzieci i młodzież będą pracować wspólnie z osobami doświadczonymi w poszczególnych dziedzinach.

Po zakończeniu realizacji słuchowiska 9 grudnia 2014r. o godz. 18.00 w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, w Sali Pod Zegarem odbędzie się premiera. Słuchowisko będzie można usłyszeć w rozgłośniach radiowych i na naszej stronie.