plakat wystawy

Biblioteka Raczyńskich zaprasza na wystawę Słowo i czyn, której celem jest uczczenie dwusetnej rocznicy narodzin dwóch wybitnych Wielkopolan - Augusta Cieszkowskiego i Edmunda Bojanowskiego.

August Cieszkowski (1814-1894) zyskał sławę jako filozof i ekonomista, autor takich dzieł Prolegomena do historiozofii, Ojcze-nasz, O kredycie i obiegu. Był posłem do sejmu pruskiego, członkiem-założycielem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Edmund Bojanowski (1814-1871) to działacz religijny, charytatywny i oświatowy, założyciel zgromadzenia sióstr służebniczek, w 1999 roku ogłoszony błogosławionym przez Jana Pawła II. Obu im były bliskie ideały pracy organicznej. Wystawia skupia się na ukazaniu dziedzin, w których ich wysiłki się spotykały, jak zainteresowanie potrzebami ludu, aktywność na rzecz rozwoju szkolnictwa, przedsiębiorstwa edytorskie, badania nad historią Polski, propagowanie czytelnictwa, troska o postęp gospodarczy i rozwój rolnictwa. Na wystawie prezentowane są książki i kopie rękopisów ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich, Biblioteki Uniwersyteckiej i Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Wystawę można oglądać do 16 stycznia 2015 r., Otwarcie wystawy 6 listopada (czwartek), godz. 18.00.