a

Wystawa - "Obcy mundur - dola taka..."

21.09 – 01.03.2015

"Obcy mundur - dola taka..." w 100 lecie wybuchu I wojny światowej. Polacy z zaboru pruskiego w armii niemieckiej 1914 - 1918.

Celem wystawy jest przypomnienie i uczczenie  Polaków z zaboru pruskiego - wbrew swojej woli - żołnierzy armii niemieckiej. Przez lata losy ich zostały zapomniane, dlatego teraz tą wystawą pragniemy oddać im należny hołd. Walczyli i ginęli w "obcych mundurach" i nie za swoją sprawę, ale gdy z końcem wojny nadarzyła się okazja, chwycili raz jeszcze  za broń by wywalczyć Ojczyźnie wolność. 

Obowiązek służby wojskowej wprowadzono w Prusach w 1814 roku i  Polacy, mieszkańcy ziem polskich zaboru pruskiego podlegali mu  jako obywatele tego państwa. W roku 1914 zgodnie z powszechną mobilizacją znaleźli się w koszarach, zostali ubrani w mundury i wysłani na front.     

Wojna trwała ponad cztery lata, a na wszystkich frontach - w Belgii i Flandrii, nad Marną i pod Verdun, nad Sommą, w Prusach Wschodnich, pod Łodzią, pod Gorlicami,  w Beskidach i nad jeziorem Narocz, na Bałkanach, w Azji i Afryce - walczyli  Polacy, żołnierze państw zaborczych. Także Wielkopolanie, Ślązacy, mieszkańcy Pomorza i Mazur ubrani w mundury feldgrau - żołnierze armii niemieckiej.

W zbiorach muzeum znajduje się wiele przedmiotów opowiadających historię tych żołnierzy. Są to przede wszystkim fotografie, które przesyłali do rodziny jako pocztówki. Pomimo tego, że sytuacje, które one przedstawiają zostały najczęściej  upozowane,  żołnierze są  autentyczni. Można zobaczyć i rozpoznać ich twarze oraz mundury. Zamieszczona korespondencja przekazuje podstawowe informacje o samopoczuciu żołnierza oraz pozdrowienia dla rodziny. Ze względu na słabą znajomość języka polskiego w piśmie wielu z nich pisało po niemiecku.      

Ponadto na wystawie będzie można zobaczyć broń, mundury i oporządzenie - karabiny, pistolety, bagnety, pałasze, charakterystyczne nakrycia głowy - pikielhauby, a także ładownice, lornetki, maski przeciwgazowe, manierki i  łyżki. 

Wystawie towarzyszyć będzie cykl wykładów oraz  konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na projekt pocztówki upamiętniającej setną rocznicę wybuchu I wojny światowej 1914 - 1918.

Obcy mundur - dola taka...Polacy z zaboru pruskiego w armii niemieckiej.

Przywróćmy pamięć naszych Przodków - Dziadków, Pradziadków - którzy podczas I wojny światowej zostali przymusowo wcieleni do armii niemieckiej i walczyli w "obcym mundurze".

Bilet w cenie wstępu do muzeum.

fot. "Na pamiątkę czasu wojennego Rodakom Berlińskim, Leon Gawroński", 1914- 1918 r.