Fotografie_K._Zisopulu-Bleja_-1

Wystawa z cyklu "Bliskie spotkania z..." - pt. Targi, kupcy i płacidła

17.12 – 01.03.2015

Unikatową wagę szalkową liczącą 1000 lat można zobaczyć na nowej wystawie czasowej pt. "Targi, kupcy i płacidła" z cyklu "Bliskie spotkania z...".

Na wystawie znajdują się różnorodne zabytki prezentujące rozległą tematykę, związaną z wymianą towarową okresu średniowiecza. Wszystkie pochodzą z badań wykopaliskowych prowadzonych na terenie Wielkopolski.  

"Najciekawszym zabytkiem jest z pewnością składana waga szalkowa, którą znaleziono, wraz z zestawem odważników, w grobie kupca w Sowinkach koło Mosiny. To jeden z zaledwie dwóch takich przedmiotów z okresu wczesnego średniowiecza odkryty na terenie Polski" - wyjaśnia Magdalena Poklewska-Koziełł, jedna z kuratorek wystawy.

Oprócz tego na ekspozycji są odważniki i przedmioty importowane, będące świadectwem dalekosiężnych kontaktów z ówczesnymi Czechami, Wołyniem czy wybrzeżem Morza Bałtyckiego.

Na wystawie można również dowiedzieć się więcej o ówczesnych "pieniądzach", czyli przedmiotach pełniących taką rolę we wczesnym średniowieczu. Były to żelazne grzywny, skóry i futra, krusze soli, bursztyn, wosk czy płótno.

"Posługiwanie się w rozliczeniach handlowych tego typu formą walutową jest ciekawym elementem historii wymiany towarowej, pozwalającym uświadomić sobie jak głębokie przemiany zachodziły w handlu na przestrzeni wieków, by przybrać formę znaną i akceptowaną współcześnie" - dodaje Kateriny Zisopulu - Bleja.

Znacząca rolę w tym procesie rozwoju handlu w średniowiecznej Polsce odegrały targi, jako miejsca zorganizowanego, chronionego prawem handlu. Ośrodki targowe związane początkowo z grodami i miejscami kultu z czasem stały się istotnym czynnikiem  miastotwórczym.  To właśnie szeroko pojęty handel stał się podstawą ekonomiczną rozwoju licznych ośrodków miejskich. Oprócz kupców obcych, przybywających na nasze ziemie nierzadko z odległych krajów, przemiany gospodarcze wpłynęły także na powstanie miejscowej grupy społeczno-zawodowej zajmującej się handlem - te aspekty zagadnienia przybliżamy nie tylko za pomocą interesujących zabytków, ale również plansz i fotogramów.

Fotografie_K._Zisopulu-Bleja_-1