a

Wystawa - Collage 1946-1949 Mariana Wierzechy

20.02 – 20.03.2015
19:00

kurator wystawy: Dobromiła Błaszczyk       

            Dla Mariana Warzechy, który sięgnął po collage w II połowie lat 40. XX wieku (notabene po zakończeniu II wojny światowej), technika ta stała się naturalnym wyrazem stosunku do otaczającej go rzeczywistości. Młodzieńczy bunt wobec zastanych zwyczajów, sposobów myślenia i co ważniejsze, form artystycznej ekspresji oraz języka przyjętego w ówczesnym środowisku krakowskich twórców pchnął artystę do kolejnych eksperymentów. Jego poszukiwania znalazły swoją formę w postaci precyzyjnie komponowanych collage'y. Były to prace tworzone na własny użytek, nieskrępowane presją środowiska.

            Artysta często podkreśla, że prace z lat 1946-1949 były eksperymentem z kubizmem, lub dokładniej - z bardziej kategorycznym, jeśli chodzi o stosowaną zasadę, formizmem. Jednakże nie poprzestał on na czysto konstrukcyjnych zagadnieniach. Jak podkreśla Warzecha, w tych wczesnych eksperymentach z językiem wypowiedzi artystycznej chodziło mu o ukazanie jednolitej materii. Kiedy indziej praca była rozważaniem na temat przestrzeni, jej podziału i tego, co sprawia, że daną płaszczyznę odbiera się jako bliższą, a inną jako dalszą. Celem było uzyskanie przestrzeni, której elementy nie określają swojego położenia w niej, ani też położenia wobec siebie - relacje między nimi były zachwiane, tak aby ich stosunek wobec siebie, ale także wobec całej kompozycji był naruszony i w konsekwencji nie oddawał rzeczywistości oraz praw w niej obowiązujących. Błąd w przestrzeni oraz jej nielogiczność były wartością poszukiwaną.

            Wystawa będzie dopiero drugą odsłoną prac Mariana Warzechy z najwcześniejszego okresu jego  twórczości. Towarzyszy jej katalog zawierający reprodukcje wszystkich prezentowanych dzieł, teksty, rozmowę z artystą i kalendarium.

            Marian Warzecha (ur. 1930 r.) - jeden z założycieli Grupy Krakowskiej, inicjator i organizator interdyscyplinarnych konwersatoriów i sympozjów, brał udział w licznych wystawach w Polsce i za granicą: MoMA w Nowym Jorku; Zabirskie Gallery, Nowy Jork; Felix Landau Gallery, Los Angeles; Galeria L'Obelisco, Rzym; Muzeum Narodowe w Warszawie; Muzeum Narodowe w Krakowie i in.

            Wystawa przygotowana przez Galerię Starmach, Kraków

Plakat