a

Wystawa Piotra Błażejewskiego: W Drodze - razem ze mną

12.03 – 01.04.2015

Art-Luk patron medialny wystawy w Galerii Profil Piotr Błażejewski profesor ASP we Wrocławiu jest jednym z najważniejszych malarzy wrocławskiego strukturalizmu oraz jednym z istotnych malarzy polskiej abstrakcji geometrycznej. Wystawa prezentowana jest w ramach jubileuszu 40-lecia pracy twórczej. Ekspozycja podzielona jest na dwie części: monograficzną - poświęconą Błażejewskiemu, oraz zbiorową - dokumentującą dokonania wrocławskiego środowiska artystycznego na przestrzeni kilku dziesięcioleci. Druga część zawiera prace malarzy, współpracowników i przyjaciół profesora, wśród których znaleźli się:  A. Mazurkiewicz, K. Maliszewska, W. Gołkowska, K. Jarodzki, A. Dobrzaniecki,  P. Lewandowski-Palle, S. Kortyka, P. Kielan, J. Jaroszewski, A. Brudzińska.

Wstęp wolny.