VI Edycji Kolekcji UAP

Wstęp wolny!

Wernisaż: 12.12.2014 (piątek), godz.12:00; Galeria "Akademicka" Wydział Nauk Społecznych UAM (ul. Szamarzewskiego 89)

Artyści biorący udział w wystawie:

  • Wojciech Bruszewski,
  • Sławomir Decyk,
  • Jakub Jasiukiewicz,
  • Leszek Knaflewski,
    Daniel Koniusz,
  • Zbyszko Trzeciakowski,
  • Stefan Wojnecki,
  • Piotr Wołyński

Koncepcja wystawy: Piotr Wołyński

Stany pośrednie, szósta edycja wystawy Kolekcji UAP, przedstawia realizacje artystów, którzy w swoich poszukiwaniach korzystają z różnego rodzaju rejestracyjnego instrumentarium technicznego: od własnej fotografii poprzez obrazy satelitarne po urządzenia rejestrujące drgania skorupy ziemskiej. Aktywność prezentowanych autorów na polu sztuki najtrafniej określić można jako realizację postawy badawczej; na potrzeby własnych doświadczeń, modyfikują gotowe technologie bądź konstruują własne, nieistniejące do tej pory, urządzenia techniczne i elektroniczne. Czasami ma to wymiar konkretny i działalność artysty przypomina pracę konstruktora-wynalazcy, a sztuka uprawiana w ten sposób nabiera z pozoru  walorów praktycznej wynalazczości, innym razem praca artysty opiera się na założeniach całkowicie rozmijających się z możliwościami rzeczywistej konstrukcji, z premedytacją pozostając w obszarze czystej spekulacji, bytów niemożliwych i utopii. Takie postawy i strategie nie faworyzują efektu finalnego, zwieńczenia pracy w postaci konkretnego, skończonego wytworu; bardziej istotne są tutaj tytułowe stany pośrednie - obszar pomiędzy ideą a końcową realizacją. Ta ostatnia nabiera często podrzędnego, względem drogi, jaką przebył artysta, statusu. Jest zaledwie sprawdzianem wypracowanych idei, a przedstawiana w oderwaniu od procesu, który do owej finalnej realizacji doprowadził, staje się trudno zrozumiała. W związku z tym, artyści prezentowani na wystawie musieli wypracować szereg własnych strategii, umożliwiających przedstawienie najważniejszych momentów ich twórczości. Ujawnienie obszaru pomiędzy zamysłem a skończoną realizacją oraz pokazanie różnych metod, którymi posługują się autorzy po to, by zakomunikować istotne wartości tego typu doświadczeń, stanowiły ważne kryterium doboru prac przedstawionych na wystawie. Prezentowani autorzy należą do przynajmniej trzech pokoleń twórców intensywnie zajmujących się poznawczymi aspektami sztuki. Najwcześniejsze prace pochodzą z lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku (Stefan Wojnecki), najnowsze z 2013 roku (Daniel Koniusz, Jakub Jasiukiewicz). Ten ponad pięćdziesięcioletni okres, choć z konieczności potraktowany wybiórczo i zaledwie przykładowo, jest świadectwem żywotności i wagi postaw badawczych na obszarze współczesnej sztuki.

plakat

Zobacz uap.edu.pl/kolekcja-uap/