a

Wystawa - W poszukiwaniu początków Poznania

2015-07-03 ( piątek ) – 2015-12-31 ( czwartek )
Muzeum Archeologiczne Rezerwat Archeologiczny Genius loci, ul. Ks. I. Posadzego 3, Poznań

"W poszukiwaniu początków Poznania". Będzie to ekspozycja  niezwykłych posterów prezentujących historię badań archeologicznych prowadzonych na Ostrowie Tumskim. Długotrwały proces eksploracji archeologicznej najstarszej części Poznania, kontynuowany był od lat
30-tych XX wieku. Trud archeologów zmienił spojrzenie, nie tylko na początki Poznania, ale także na problem narodzin Państwa polskiego. 

Skąpe wzmianki w źródłach pisanych nie oddają potęgi i znaczenia poznańskiego grodu. Dopiero dzięki wynikom wykopalisk, które odsłoniły potężne grodzisko na terenie zajmowanym dziś m.in przez Rezerwat Archeologiczny Genius Loci, jasnym stało się jak istotna była rola Poznania w formowaniu państwa pierwszych Piastów. Jak wyglądały prace archeologiczne?  Kto je prowadził? Na jakie problemy napotykali archeolodzy? Odpowiedź na te pytania znajdziemy na otwieranej właśnie wystawie.

Wystawa będzie czynna od 3 lipca, aż po grudzień 2015 r. Kuratorem ekspozycji jest mgr Mateusz Sikora specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących wczesnośredniowiecznej Wielkopolski.