jedna z prac

Anioły i nie tylko.... wystawa prac Andrzeja Kończala

2015-12-01 ( wtorek ) – 2016-01-10 ( niedziela )
Pastela/Restauracja/Kawiarnia/Galeria Sztuki, ul. 23 Lutego 40, Poznań

Wystawa rzeźb i obrazów Andrzeja Kończala. Główna tematyka to anioły. Można zobaczyć również inne prace malarskie.

Andrzej Kończal - z wykształcenia inżynier, z zamiłowania artysta. Podstawy technik plastycznych poznał pod kierunkiem Ireny Rosińskiej-Melnik. Wieloletnie poszukiwania i doskonalenie warsztatu zaowocowały pracami w różnych technikach malarskich i rzeźbiarskich. W twórczości stara się kreatywnie wykorzystać świadomość wyobraźni artystycznej. W procesie twórczym stara się przekazać przedstawienie jakiegoś fragmentu rzeczywistości, albo realnie istniejącej i już przeżytej, albo rzeczywistości wyimaginowanej, wyobrażonej. Inspiracji szuka w otaczającym świecie, znajdujących się w nim przedmiotach, muzykę widzi i odczuwa w kategoriach plastycznych, takich jak barwa, linia, światłocień czy też proporcje. Skutkuje to powstawaniem prac plastycznych w różnych technikach wspieranych poprzez strukturę o określonym walorze ekspresyjnym, czy też przetwarzających materię w przestrzeni. Ponieważ dopełnieniem dzieła jest jego przeżycie przez odbiorcę, w doświadczeniu estetycznym i artystycznym, stara się swoimi pracami pobudzić widza do wykorzystania wyobraźni dla pełnego odbioru dzieła. Nie ustaje w poszukiwaniu i doskonaleniu technik wyrazu artystycznego.

Galeria Sztuki, ul. 23 Lutego 40 (róg ul. Zamkowej).

Zobacz https://www.facebook.com/events/561026057395258/