Festiwal Sztuki Naszych Dzieci

,,Świat bez wad" - XVII Festiwal Sztuki Naszych Dzieci

2016-04-05 ( wtorek )
CK Zamek, Sala Wielka, ul. Święty Marcin 80/82, Poznań

Już po raz siedemnasty będzie można podziwiać twórczość artystyczną dzieci i młodzieży z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Festiwal ma charakter przeglądu i obejmuje swym zasięgiem placówki kształcenia i wychowania specjalnego i integracyjnego z Poznania i województwa wielkopolskiego. Na scenie, jak co roku, wystąpi kilkanaście zespołów prezentujących talent wokalny, taneczny i aktorski. Festiwalowi towarzyszyć będzie wystawa prac plastycznych wykonanych przez niepełnosprawnych artystów.

Festiwal Sztuki Naszych Dzieci, to niezwykłe wydarzenie, które dostarcza jego uczestnikom wiele radości i niezapomnianych przeżyć. Pomaga rozwijać twórcze zdolności, zainteresowania i pasje. Jest to szansa zaprezentowania się na wielkiej scenie, przed rozentuzjazmowaną publicznością, daje niepełnosprawnym artystom możliwość odniesienia sukcesu i podniesienia poczucia własnej wartości, czego tak rzadko doświadczają w codziennym życiu. Jest to również wspaniała okazja do wymiany doświadczeń i skonfrontowania efektów swojej pracy przez opiekunów zespołów.

Festiwal Sztuki Naszych Dzieci zagwarantował sobie stałe miejsce wśród imprez kulturalnych miasta Poznania.

Przygotowanie festiwalu jest możliwe dzięki uporowi i zaangażowaniu wszystkich nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych 105 w Poznaniu, który już po raz siedemnasty jest organizatorem tego przedsięwzięcia, jak również dzięki sponsorom. To artystyczne święto z każdym rokiem rozwija się coraz bardziej.

5 kwietnia, zgodnie z tegorocznym hasłem, przsekonać się będzie można, czy ,,Świat bez wad" istnieje, a jeśli tak, to jak wyobrażają go sobie niepełnosprawni artyści.