a

Często nie uzmysławiamy sobie, że wypowiadane przez nas zdania mają swój kontekst, posiadając tym samym wartość dokumentalną, będąc świadectwem danej chwili w dziejach Polski.
Wystawa prezentuje zdania przywoływane przez Polaków, cytowane w różnych okolicznościach i przez wielu łatwo rozpoznawane. Zdania pochodzące z naszej historii, literatury, kultury popularnej, opisujące stan naszej indywidualnej i zbiorowej świadomości, wybrane i opatrzone komentarzem przez prof. Jerzego Bralczyka. Do ich prezentacji na wystawie wykorzystany zostanie nie tylko klasyczny nośnik w postaci kartki papieru, ale i współczesna instalacja wizualna. Powstający w ten sposób żywy i niezwykle ciekawy wizualnie obraz stanowić będzie metaforyczną opowieść o tworzeniu się nowych sensów i znaczeń, o złożoności procesów komunikacyjnych.

Wystawa czynna od wtorku do niedzieli, w g. 12-20

Wstęp wolny.

oprac.LT

Zobacz www.zamek.poznan.pl/news,pl,6,8217.html