plakat

Wystawa prac Eugeniusza Skorwidera - Indywizualnie

25.04 – 27.05.2016

Zaprezentowane zostaną prace znakomitego poznańskiego artysty, wykładowcy UA w Poznaniu, Eugeniusza Skorwidera. Będzie to wyjątkowa okazja do uczestniczenia w indywidualnej wystawie artysty zatytułowanej "INDYWIZUALNIE".

"Stylistycznie prace tworzone przez Eugeniusza Skorwidera stanowią antidotum do ciągle jeszcze wszechobecnego w kraju mainstreamu tzw. plakatu malarskiego. Każdy z projektantów plakatu zgodnie przyzna, że sztukę plakatu powinna cechować prostota i oszczędność w środkach wyrazu. Z tą jednak różnicą, że podczas kiedy inni dokonują tego wyłącznie werbalnie, Skorwider czyni to manualnie. Plakat jest sztuką przekory, którą Eugeniusz Skorwider doskonale opanował. Przekora która będzie  później towarzyszyć całej jego twórczości, pojawiła się już w jego pierwszej pracy, wykonanej na studiach w pracowni Waldemara Świerzego, kiedy to młody student projektowania graficznego kradnie Stones'om show! Plakat przedstawiał zbliżenie twarzy Jaggera i Richardsa z ułożonymi do śpiewu ustami, pozbawionymi tego, co w open-air rock-koncertach najważniejsze... mikrofonu! Tak zabrzmiał plakat pt. "Cisza" w interpretacji studenta, a później asystenta i profesora jednej z dwóch pracowni plakatu powstałych po prof. Waldemarze Świerzym."

prof. dr hab. Lex Drewinski

Plakat

Zobacz galerialazienna.pl