Mount Hermon

Wystawa Andresa Pachona Magic Lantern

2016-05-19 ( czwartek ) – 2016-06-16 ( czwartek )
19:00-19:00
Rodriguez Gallery, ul. Wodna 13/4, Poznań

Kategoria: Wystawy

W swoim najnowszym projekcie Magic Lantern Andres Pachon za punkt wyjścia obiera tytułową latarnię magiczną, aparat projekcyjny rzutujący obraz z przezroczy, używany w Europie już od XVII wieku. Artysta bierze na warsztat kolorowe przezrocza powstałe w Niemczech na przełomie XIX i XX wieku, ukazujące krajobrazy z Bliskiego Wchodu. Analizując je i rozkładając obrazy na czynniki pierwsze pokazuje, w jak niezwykły sposób przelatają się w nich różne spojrzenia, jak etnograficzny obiektywizm łączy się z wyobrażeniami i oczekiwaniem wobec egzotycznego świata.

Projekt Andresa Pachon analizuje medium fotograficzne, które już na tak wczesnym etapie okazuje się być nieobiektywne i łatwo poddające się manipulacji. Przede wszystkim zwraca jednak uwagę na problem naszych wyobrażeń o świecie i postrzegania "Innego". Spojrzenie to jawi się tu jako zależne od nawarstwiających się przesądów i stereotypów, bardzo głęboko zakorzenionych w naszej kulturze.

Zobacz rodriguezgallery.com