Obraz Kobieta

Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki

21.10 – 13.11.2016

Kurator: Rafał Boettner- Łubowski

Koordynator: Krystyna Różańska-Gorgolewska

Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki powstała w 2013 roku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Funkcjonując przy Katedrze Interdyscyplinarnej Wydziału Edukacji Artystycznej UAP, jest otwarta dla wszystkich studentów uczelni jako pracownia wolnego wyboru. Jej pomysłodawcą i obecnym prowadzącym jest profesor UAP dr hab. Rafał Boettner-Łubowski. 

Wystawa Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki prezentuje poszukiwania twórcze studentów i absolwentów z nią związanych. Program Pracowni nastawiony jest przede wszystkim na tworzenie realizacji wizualnych podejmujących rozważana typu "sztuka o sztuce", czy "sztuka o kulturze". Pracownię ceniącą inspiracje dawną i współczesną sztuką w celu tworzenia różnorodnych refleksyjnych wypowiedzi twórczych cechuje ogromna tolerancja dla rozmaitych założeń i osobistych fascynacji artystycznych studentów. Pomimo krótkiego czasu funkcjonowania - zyskując w międzyczasie szerokie grono sympatyków - Pracownia wielokrotnie prezentowała swój dorobek poza macierzystą uczelnią (m.in. w Galerii Sztuki Współczesnej "Profil" CK Zamek w Poznaniu, Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu).

Zobacz www.arsenal.art.pl