v

V Akademicki Konkurs Organowy Romuald Sroczyński in memoriam

24.11 – 25.11.2016
10:00

Akademicki Konkurs Organowy przeznaczony jest dla studentów klas organów polskich uczelni muzycznych. Główną ideą imprezy jest - obok możliwości pokazania kunsztu młodych, uzdolnionych organistów z różnych ośrodków akademickich - wymiana doświadczeń między pedagogami i próba wypracowania takich form oceny prezentacji muzycznych, które cieszyłyby się zaufaniem  wykonawców i ich pedagogów. Konkurs dedykowany jest zmarłemu w 2006 roku Romualdowi Sroczyńskiemu - artyście i pedagogowi, zasłużonemu profesorowi klasy organów poznańskiej uczelni, wychowawcy wielu pokoleń organistów. Laureaci otrzymają zaproszenia do udziału w prestiżowych festiwalach i cyklach koncertowych.
Jury:
dr Arkadiusz Bialic - AM w Krakowie
dr Hanna Dys - AM w Gdańsku
dr Tomasz Głuchowski - AM we Wrocławiu
dr Bartosz Jakubczak - UMFC w Warszawie 
prof. Elżbieta Karolak - AM w Poznaniu
prof.  Sławomir Kamiński - AM w Poznaniu
dr Krzysztof Lukas - AM w Katowicach
prof. Radosław Marzec - AM w Bydgoszczy
prof. Irena Wisełka-Cieślar - AM w Łodzi
mgr as. Jakub Pankowiak - sekretarz jury
Koordynator projektu: prof. Sławomir Kamiński
Piątek, 25.11.2016, Aula Nova, godz. 19.00 - koncert laureatów

opr.sw