obrazek

Wystawa prezentuje prace powstałe w ramach cyklu warsztatów artystyczno-edukacyjnych na terenie Poznania, adresowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z takich placówek jak: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego, Dom Readaptacji Społecznej dla Rodzin Eksmitowanych MARKOT, Szkoła Podstawowa nr 82 im. Księcia Przemysła I, Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - Dom Dziecka.

Cotygodniowe spotkania odbywały się w okresie maj - październik 2016 i były współfinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania. Organizatorem projektu jest Fundacja Serdecznik z Poznania a partnerem Ogród Botaniczny UAM

Zobacz www.serdecznik.pl