plakat

Wystawa z okazji 90. rocznicy urodzin Conrada Drzewieckiego

25.11 – 17.12.2016

Na wystawie, przygotowanej z okazji przypadającej w październiku 2016 roku 90. rocznicy urodzin Conrada Drzewieckiego, wykorzystano materiały pochodzące ze spuścizny tego wybitnego tancerza i choreografa, znajdującej się w zbiorach specjalnych Biblioteki Raczyńskich od 2009 roku. Składa się na nią kilkanaście grup materiałów: dokumenty osobiste Conrada Drzewieckiego materiały warsztatowe (programy nauczania, konspekty i scenariusze, recenzje, kopie i bruliony wystąpień, drobne teksty i luźne notatki, rysunki i szkice bardzo często z notatkami i uwagami), korespondencja, adresy i listy gratulacyjne, dyplomy, medale i odznaczenia, fotografie, czasopisma, programy, repertuary, afisze i plakaty spektakli, koncertów, zespołów, festiwali i konferencji oraz przewodniki i foldery turystyczne, mapy i plany, pocztówki z odbytych przez Drzewieckiego podróży.

  •  Wystawa ze zbiorów własnych Biblioteki Raczyńskich
  • Koncepcja wystawy, przygotowanie tekstu i wybór materiału ilustracyjnego: Danuta Balcerek
  • Opracowanie graficzne: Sławomir Pacholczyk
  • Przygotowanie materiału ilustracyjnego: Jarosław Noskowiak

_
akt.LT