plakat

Dzieła Sztuki - wystawa składa się z eksponatów pochodzących z prywatnej kolekcji. Są to oryginalne prace wykonane przez Salvadora Dali: litografie, ceramika, prace z brązu, srebra, złota. Celem wystawy jest pomoc widzom w zrozumieniu, w jaki sposób poglądy Dali materializują się dzięki specjalnemu artystycznemu językowi i przybierają formę obrazów, które często mają niematerialny aspekt, ale są jasno odczuwane przez publiczność. Wystawa wskazuje na kluczowe aspekty prac jednego z największych artystów naszej epoki - Salvadora Dali. Aby zrozumieć Dali, należy pamiętać o fundamentalnej zasadzie: Dali był artystą - intelektualistą. Jego malarstwo służyło przede wszystkim zilustrowaniu jego teorii i pomysłów. Dla niego ważne było pokazanie nie tego, co widzimy, ale tego, co sami czujemy.

Eksponowane prace dizajnowe, które nie są znane szerszej publiczności, demonstrują kreatywność Dali. Mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia jego sztuki, fantastycznego świata i artystycznych technik, wykorzystywanych w różnych formach i gatunkach. Szczególnie interesujące pod tym względem są prace Dali - projektanta.

Wystawa pokazuje rezultaty wielkich starań w realizacji unikalnej metamorfozy - przekształcenia prowincjonalnego miasteczka Figueres w jedno ze światowych centrów kultury. Wystawa pokazuje także zainteresowanie Dali perfumami i muzyką - prace inspirowane zapachami i dźwiękami. Wystawa maksymalne przybliża Dali do widza i pokazuje nieznane aspekty jego geniuszu. To czyni znajomość z nim interesującą nie tylko dla profesjonalistów, ale także dla osób, które dopiero zaczynają uczyć się sztuki.

Medale - największa na świecie kolekcja medali Salvadora Dali. Różnorodność tematów prezentowanych na nich, pojedynczo lub w pięknych seriach, nie pozostawią Was obojętnymi na genialny talent największego artysty naszej epoki - Salvadora Dali! Prace wykonane w metalu przedstawiają osobiste interpretacje Dalego w odniesieniu do różnych tematów. Medale zostały wybite w limitowanych seriach i stanowią wspaniałą, unikatową, wartościową kolekcję.

Zobacz artexpo-international.com/