czerwona zasłona
  • wernisaż: 27.01.2017 g. 19
  • wystawa czynna: 28.01.-12.03.2017
  • kuratorka: Agata Toromanoff
  • Galeria Fotografii pf, Sale 102 i 117, wstęp wolny

Spotkanie z Heidi Specker w ramach cyklu Kreatywne Ćwiczenie Oka: 28.01.2017, g. 18 Galeria Fotografii pf, wstęp wolny

Cykl wystaw fotograficznych Kreatywne Ćwiczenie Oka osnuty jest wokół refleksji zainspirowanej teorią myślenia wzrokowego Rudolfa Arnheima. Koncentruje się na koncepcji percepcji wzrokowej jako czynności poznawczej. Sześć wystaw współczesnych artystów tworzyć będzie przestrzeń, w której widzowie zostaną sprowokowani do "uważnego patrzenia". Każda z wystaw będzie refleksją nad złożonością procesu patrzenia i postrzegania oraz zagadnieniami czasu i pamięci. Będzie również próbą odpowiedzi na pytania: co, jak i dlaczego widzimy.

Na wystawie DETAL, w trzech różnych przestrzeniach, zaprezentowane zostaną trzy cykle Heidi Specker: "Im Garten", "Bangkok" oraz "Via Napione 2". Pierwszy z nich z przełomu lat 2003 i 2004 rejestruje detale architektoniczne i fragmenty natury, zamieniając je w niemal abstrakcyjne motywy. "Bangkok" z 2005 roku koncentruje się na szczegółowym obrazie miasta. Specker fotografuje detale "wyłowione" podczas eksplorowania metropolii. Obrazy te, choć mogą funkcjonować indywidualnie, razem tworzą mozaikę motywów i interesującą wizję współczesnego Bangkoku. W cyklu "Via Napione 2" z 2010 roku Specker zestawia fotografie zrobione w mieszkaniu architekta, projektanta, fotografa i dandysa Carlo Mollino. Artystka zwraca uwagę na ważne i charakterystyczne rekwizyty odnalezione w mieszkaniu, których wizerunki podkreślają ekstrawagancki charakter Mollino. We wszystkich cyklach poprzez koncentracje na detalu docieramy do istoty fotografowanych miejsc.