plakat

PORA NA SKANDYNAWIĘ jest inicjatywą Katedry Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Centrum Kultury ZAMEK (Poznań).

Ideą przyświecającą naszej inicjatywie jest merytorycznie kompetentna a zarazem interesująca i niesztampowa odpowiedź na rosnące zainteresowanie Skandynawią w Poznaniu (i w Polsce), poszerzanie kręgu zainteresowanych zagadnieniami związanymi z regionem nordyckim, a także integracja środowiska skandynawistycznego.

Organizatorzy:
Centrum Kultury ZAMEK
Katedra Skandynawistyki UAM
Patronat honorowy:
Ambasada Danii
Ambasada Finlandii
Ambasada Szwecji
Ambasada Norwegii

Kontakt
E-mail: poranaskandynawie@gmail.com

Program wydarzeń

opr.sw